بازه قیمت:
بازه تخفیف:
نام سایت
زمان ارسال
وضعیت در انبار
ارسال رایگان
نوع ارسال
نوع پرداخت
درصد مغز
نوع محصول
نوع گز
نوع گیاه
وزن خالص
نوع مغز
نوع جعبه
نوع برش
مرتب سازی:
پیش فرض
تخفیف دار
ارزان ترین
گران ترین
1
2
3
گز آنتیک
گز لقمه ای 35% پسته (جعبه ترمه بزرگ)
-


درصد مغز:
35
نوع محصول:
گز
نوع گز:
لقمه ای
نوع گیاه:
معمولی
روش های ارسال
 • معمولی

روش های پرداخت
 • آنلاین
گز لقمه ای 35% پسته (جعبه ترمه بزرگ)
98,500 ت
خرید

توضیحات این محصول :
ترکیبات: گلوکز مایع ، مغز پسته ، شکر سفید ، ترنجبین ، انگبین های گیاهی ، سفیده تخم مرغ پاستوریزه ، گلاب ، عسل ، آب آشامیدنیوزن خالص:400 گرم تعداد در کارتن : 12 عدد
گز آنتیک
گز لقمه ای 30% پسته (جعبه ترمه)
-


وزن خالص:
400 گرم
درصد مغز:
30
نوع محصول:
گز
نوع گز:
لقمه ای
نوع گیاه:
معمولی
روش های ارسال
 • معمولی

روش های پرداخت
 • آنلاین
گز لقمه ای 30% پسته (جعبه ترمه)
87,500 ت
خرید

توضیحات این محصول :
ترکیبات: گلوکز مایع ، مغز پسته ، شکرسفید ، ترنجبین ، انگبین های گیاهی ، سفیده تخم مرغ پاستوریزه ، گلاب ، عسل ، آب آشامیدنیوزن خالص:400 گرم تعداد در کارتن : 12 عدد
گز آنتیک
گز لقمه ای 30% بادام (جعبه ترمه)
-


وزن خالص:
400 گرم
درصد مغز:
30
نوع محصول:
گز
نوع گز:
لقمه ای
نوع گیاه:
معمولی
روش های ارسال
 • معمولی

روش های پرداخت
 • آنلاین
گز لقمه ای 30% بادام (جعبه ترمه)
67,000 ت
خرید

توضیحات این محصول :
ترکیبات: گلوکز مایع ، مغز بادام، شکرسفید ، ترنجبین ، انگبین های گیاهی ، سفیده تخم مرغ پاستوریزه ، گلاب ، عسل ، آب آشامیدنیوزن خالص:400 گرم تعداد در کارتن : 12 عدد
گز آنتیک
گز لقمه ای 35% پسته (جعبه صندوقچه)
-


وزن خالص:
400 گرم
درصد مغز:
35
نوع محصول:
گز
نوع گز:
لقمه ای
نوع گیاه:
معمولی
روش های ارسال
 • معمولی

روش های پرداخت
 • آنلاین
گز لقمه ای 35% پسته (جعبه صندوقچه)
98,500 ت
خرید

توضیحات این محصول :
ترکیبات: گلوکز مایع ، مغز پسته ، شکر سفید ، ترنجبین ، انگبین های گیاهی ، سفیده تخم مرغ پاستوریزه ، گلاب ، عسل ، آب آشامیدنیوزن خالص:400 گرم تعداد در کارتن : 9 عدد
گز آنتیک
گز لقمه ای 40% پسته (گز خانه چوبی)
-


وزن خالص:
400 گرم
درصد مغز:
40
نوع محصول:
گز
نوع گز:
لقمه ای
نوع گیاه:
معمولی
روش های ارسال
 • معمولی

روش های پرداخت
 • آنلاین
گز لقمه ای 40% پسته (گز خانه چوبی)
107,000 ت
خرید

توضیحات این محصول :
ترکیبات: مغز پسته، گلوکز مایع ، شکر سفید ، ترنجبین ، انگبین های گیاهی ، سفیده تخم مرغ پاستوریزه ، گلاب ، عسل ، آب آشامیدنیوزن خالص:400 گرم تعداد در کارتن : 10 عدد
گز آنتیک
گز لقمه ای 40% پسته انگبینی (جعبه فلزی)
-


وزن خالص:
400 گرم
درصد مغز:
40
نوع محصول:
گز
نوع گز:
لقمه ای
نوع گیاه:
انگبین
روش های ارسال
 • معمولی

روش های پرداخت
 • آنلاین
گز لقمه ای 40% پسته انگبینی (جعبه فلزی)
145,000 ت
خرید

توضیحات این محصول :
ترکیبات: مغز پسته، گلوکز مایع، شکر سفید، گز انگبین، سفیده تخم مرغ پاستوریزه، ترنجبین، گلاب، عسل، آب آشامیدنی وزن خالص:400 گرم تعداد در کارتن : 20 عدد
گز آنتیک
گز لقمه ای 40% پسته (جعبه فلزی)
-


وزن خالص:
400 گرم
درصد مغز:
40
نوع محصول:
گز
نوع گز:
لقمه ای
نوع گیاه:
معمولی
روش های ارسال
 • معمولی

روش های پرداخت
 • آنلاین
گز لقمه ای 40% پسته (جعبه فلزی)
92,000 ت
خرید

توضیحات این محصول :
ترکیبات: مغز پسته، گلوکز مایع، شکر سفید، ترنجبین، انگبین های گیاهی، سفیده تخم مرغ پاستوریزه، گلاب، عسل، آب آشامیدنی وزن خالص:400 گرم تعداد در کارتن : 20 عدد
گز آنتیک
گز لقمه ای 30% پسته (جعبه فلزی)
-


وزن خالص:
400 گرم
درصد مغز:
30
نوع محصول:
گز
نوع گز:
لقمه ای
نوع گیاه:
معمولی
روش های ارسال
 • معمولی

روش های پرداخت
 • آنلاین
گز لقمه ای 30% پسته (جعبه فلزی)
82,500 ت
خرید

توضیحات این محصول :
ترکیبات: مغز پسته، گلوکز مایع، شکر سفید، ترنجبین، انگبین های گیاهی، سفیده تخم مرغ پاستوریزه، گلاب، عسل، آب آشامیدنی وزن خالص:400 گرم تعداد در کارتن : 20 عدد
گز آنتیک
گز لقمه ای 30% پسته (جعبه چوبی مشبک)
-


وزن خالص:
400 گرم
درصد مغز:
30
نوع محصول:
گز
نوع گز:
لقمه ای
نوع گیاه:
معمولی
روش های ارسال
 • معمولی

روش های پرداخت
 • آنلاین
گز لقمه ای 30% پسته (جعبه چوبی مشبک)
80,500 ت
خرید

توضیحات این محصول :
ترکیبات: گلوکز مایع، مغز پسته، شکر سفید، ترنجبین، انگبین های گیاهی، سفیده تخم مرغ پاستوریزه، گلاب، عسل، آب آشامیدنی وزن خالص:400 گرم تعداد در کارتن : 20 عدد
گز آنتیک
گز لقمه ای 40% مغز پسته
-


وزن خالص:
400 گرم
درصد مغز:
40
نوع محصول:
گز
نوع گز:
لقمه ای
نوع گیاه:
معمولی
روش های ارسال
 • معمولی

روش های پرداخت
 • آنلاین
گز لقمه ای 40% مغز پسته
85,000 ت
خرید

توضیحات این محصول :
ترکیبات: گلوکز مایع، مغز پسته، شکر سفید، ترنجبین، انگبین های گیاهی، سفیده تخم مرغ پاستوریزه، گلاب، عسل، آب آشامیدنی وزن خالص:400 گرم تعداد در کارتن : 20 عدد
گز آنتیک
گز لقمه ای 35% مغز پسته
-


وزن خالص:
400 گرم
درصد مغز:
35
نوع محصول:
گز
نوع گز:
لقمه ای
نوع گیاه:
معمولی
روش های ارسال
 • معمولی

روش های پرداخت
 • آنلاین
گز لقمه ای 35% مغز پسته
78,000 ت
خرید

توضیحات این محصول :
ترکیبات: گلوکز مایع، مغز پسته، شکر سفید، ترنجبین، انگبین های گیاهی، سفیده تخم مرغ پاستوریزه، گلاب، عسل، آب آشامیدنی وزن خالص:400 گرم تعداد در کارتن : 20 عدد
گز آنتیک
گز سکه ای 25% مغز پسته و بادام
-


وزن خالص:
400 گرم
درصد مغز:
25
نوع محصول:
گز
نوع گز:
مخصوص
نوع گیاه:
معمولی
روش های ارسال
 • معمولی

روش های پرداخت
 • آنلاین
گز سکه ای 25% مغز پسته و بادام
57,500 ت
خرید

توضیحات این محصول :
ترکیبات: گلوکز مایع، شکر سفید، مغز پسته، مغز بادام، سفیده تخم مرغ پاستوریزه، ترنجبین، انگبین های گیاهی، گلاب، عسل، آب آشامیدنی وزن خالص:400 گرم تعداد در کارتن : 20 عدد
گز آنتیک
گز لقمه ای 25% مغز پسته زعفرانی
-


وزن خالص:
400 گرم
درصد مغز:
25
نوع محصول:
گز
نوع گز:
لقمه ای
نوع گیاه:
معمولی
روش های ارسال
 • معمولی

روش های پرداخت
 • آنلاین
گز لقمه ای 25% مغز پسته زعفرانی
60,000 ت
خرید

توضیحات این محصول :
ترکیبات: گلوکز مایع، شکر سفید، مغز پسته، سفیده تخم مرغ پاستوریزه، گلاب، ترنجبین، انگبین های گیاهی، زعفران، آب آشامیدنی وزن خالص:400 گرم تعداد در کارتن : 20 عدد
گز آنتیک
گز آردی گل ریز 30% مغز پسته
-


وزن خالص:
400 گرم
درصد مغز:
30
نوع محصول:
گز
نوع گز:
آردی
نوع گیاه:
معمولی
روش های ارسال
 • معمولی

روش های پرداخت
 • آنلاین
گز آردی گل ریز 30% مغز پسته
66,000 ت
خرید

توضیحات این محصول :
ترکیبات : گلوکز مایع ، شکر سفید ، مغز پسته ، سفیده تخم مرغ پاستوریزه ، ترنجبین ، انگبین های گیاهی ، گلاب ، عسل ، آب آشامیدنیوزن خالص : 400 گرم تعداد در کارتن : 20 عدد
گز آنتیک
گز لقمه ای 28% مغز پسته
-


وزن خالص:
400 گرم
درصد مغز:
28
نوع محصول:
گز
نوع گز:
لقمه ای
نوع گیاه:
معمولی
روش های ارسال
 • معمولی

روش های پرداخت
 • آنلاین
گز لقمه ای 28% مغز پسته
62,500 ت
خرید

توضیحات این محصول :
ترکیبات: گلوکز مایع، مغز پسته، شکر سفید، ترنجبین، انگبین های گیاهی، سفیده تخم مرغ پاستوریزه، گلاب، عسل، آب آشامیدنی وزن خالص:400 گرم تعداد در کارتن : 20 عدد
گز آنتیک
گز آردی گل ریز 30% مغز بادام
-


وزن خالص:
400 گرم
درصد مغز:
30
نوع محصول:
گز
نوع گز:
آردی
نوع گیاه:
معمولی
روش های ارسال
 • معمولی

روش های پرداخت
 • آنلاین
گز آردی گل ریز 30% مغز بادام
36,500 ت
خرید

توضیحات این محصول :
ترکیبات : گلوکز مایع ، شکر سفید ، مغز بادام ، سفیده تخم مرغ پاستوریزه ، ترنجبین ، انگبین های گیاهی ، گلاب ، عسل ، آب آشامیدنیوزن خالص : 400 گرم تعداد در کارتن : 20 عدد
گز آنتیک
گز لقمه ای 28% مغز بادام
-


وزن خالص:
400 گرم
درصد مغز:
28
نوع محصول:
گز
نوع گز:
لقمه ای
نوع گیاه:
معمولی
روش های ارسال
 • معمولی

روش های پرداخت
 • آنلاین
گز لقمه ای 28% مغز بادام
38,000 ت
خرید

توضیحات این محصول :
ترکیبات: گلوکز مایع، مغز بادام، شکر سفید، ترنجبین، انگبین های گیاهی، سفیده تخم مرغ پاستوریزه، گلاب، عسل، آب آشامیدنی وزن خالص:400 گرم تعداد در کارتن : 20 عدد
گز آنتیک
گز لقمه ای 18% مغز بادام
-


وزن خالص:
400 گرم
درصد مغز:
18
نوع محصول:
گز
نوع گز:
لقمه ای
نوع گیاه:
معمولی
روش های ارسال
 • معمولی

روش های پرداخت
 • آنلاین
گز لقمه ای 18% مغز بادام
30,500 ت
خرید

توضیحات این محصول :
ترکیبات: گلوکز مایع، شکر سفید، مغز بادام، سفیده تخم مرغ پاستوریزه، انگبین های گیاهی، گلاب، آب آشامیدنی وزن خالص:400 گرم تعداد در کارتن : 20 عدد
گز آنتیک
گز لقمه ای 18% مغز پسته و بادام
-


وزن خالص:
400 گرم
درصد مغز:
18
نوع محصول:
گز
نوع گز:
لقمه ای
نوع گیاه:
معمولی
روش های ارسال
 • معمولی

روش های پرداخت
 • آنلاین
گز لقمه ای 18% مغز پسته و بادام
38,000 ت
خرید

توضیحات این محصول :
ترکیبات: گلوکز مایع، شکر سفید، مغز پسته و بادام، سفیده تخم مرغ پاستوریزه، انگبین های گیاهی، گلاب، آب آشامیدنی وزن خالص:400 گرم تعداد در کارتن : 20 عدد
گز آنتیک
گز لقمه ای 18% مغز پسته
-


وزن خالص:
400 گرم
درصد مغز:
18
نوع محصول:
گز
نوع گز:
لقمه ای
نوع گیاه:
معمولی
روش های ارسال
 • معمولی

روش های پرداخت
 • آنلاین
گز لقمه ای 18% مغز پسته
47,000 ت
خرید

توضیحات این محصول :
ترکیبات: گلوکز مایع، شکر سفید، مغز پسته، سفیده تخم مرغ پاستوریزه، انگبین های گیاهی، گلاب، آب آشامیدنی وزن خالص:400 گرم تعداد در کارتن : 20 عدد
گز آنتیک
گز 25 % شکلاتی بادامی
-


وزن خالص:
500 گرم
درصد مغز:
25
نوع محصول:
گز
نوع گز:
مخصوص
نوع گیاه:
معمولی
روش های ارسال
 • معمولی

روش های پرداخت
 • آنلاین
گز 25 % شکلاتی بادامی
51,500 ت
خرید

توضیحات این محصول :
ترکیبات: گلوکز مایع، مغز بادام، شکر سفید، پودر نارگیل، سفیده تخم مرغ پاستوریزه، گلاب، آب آشامیدنیترکیبات پوشش: فرآورده پوششی کاکائو، روغن جانشین کره کاکائو وزن خالص:500 گرم تعداد در کارتن : 24 عدد
گز آنتیک
گز شکلاتی مخصوص (سه مغز)
-


وزن خالص:
450 گرم
درصد مغز:
25
نوع محصول:
گز
نوع گز:
مخصوص
نوع گیاه:
معمولی
روش های ارسال
 • معمولی

روش های پرداخت
 • آنلاین
گز شکلاتی مخصوص (سه مغز)
65,000 ت
خرید

توضیحات این محصول :
ترکیبات: گلوکز مایع، مغز پسته، مغز بادام، مغز فندق، شکر سفید، پودر نارگیل، سفیده تخم مرغ پاستوریزه، گلاب، آب آشامیدنیترکیبات پوشش: فرآورده پوششی کاکائو، روغن جانشین کره کاکائو وزن خالص:450 گرم تعداد در کارتن : 24 عدد
گز آنتیک
گز شکلاتی مخصوص (سه مغز)
-


وزن خالص:
450 گرم
درصد مغز:
25
نوع محصول:
گز
نوع گز:
مخصوص
نوع گیاه:
معمولی
روش های ارسال
 • معمولی

روش های پرداخت
 • آنلاین
گز شکلاتی مخصوص (سه مغز)
65,000 ت
خرید

توضیحات این محصول :
ترکیبات: گلوکز مایع، مغز پسته، مغز بادام، مغز فندق، شکر سفید، پودر نارگیل، سفیده تخم مرغ پاستوریزه، گلاب، آب آشامیدنیترکیبات پوشش: فرآورده پوششی کاکائو، روغن جانشین کره کاکائو وزن خالص:450 گرم تعداد در کارتن : 24 عدد
گز آنتیک
گز پذیرایی 25% مغز پسته
-


وزن خالص:
560 گرم
درصد مغز:
25
نوع محصول:
گز
نوع گز:
مخصوص
نوع گیاه:
معمولی
روش های ارسال
 • معمولی

روش های پرداخت
 • آنلاین
گز پذیرایی 25% مغز پسته
72,000 ت
خرید

توضیحات این محصول :
ترکیبات: گلوکز مایع، مغز پسته، شکر سفید، ترنجبین، انگبین های گیاهی، سفیده تخم مرغ پاستوریزه، گلاب، عسل، آب آشامیدنی وزن خالص:560 گرم تعداد در کارتن : 20 عدد
گز آنتیک
گز لقمه ای 20% مغز پسته
-


وزن خالص:
450 گرم
درصد مغز:
20
نوع محصول:
گز
نوع گز:
لقمه ای
نوع گیاه:
معمولی
روش های ارسال
 • معمولی

روش های پرداخت
 • آنلاین
گز لقمه ای 20% مغز پسته
49,000 ت
خرید

توضیحات این محصول :
ترکیبات: گلوکز مایع، شکر سفید، مغز پسته، سفیده تخم مرغ پاستوریزه، ترنجبین، انگبین های گیاهی، گلاب، آب آشامیدنی وزن خالص:450 گرم تعداد در کارتن : 24 عدد
گز آنتیک
گز شکلاتی 25% مخصوص ویلونی
-


وزن خالص:
200 گرم
درصد مغز:
25
نوع محصول:
گز
نوع گز:
مخصوص
نوع گیاه:
معمولی
روش های ارسال
 • معمولی

روش های پرداخت
 • آنلاین
گز شکلاتی 25% مخصوص ویلونی
39,500 ت
خرید

توضیحات این محصول :
ترکیبات: گلوکز مایع، مغز پسته، مغز بادام، مغز فندق، شکر سفید، پودر نارگیل، سفیده تخم مرغ پاستوریزه، انگبین های گیاهی، گلاب، آب آشامیدنیترکیبات پوشش: فرآورده پوششی کاکائو، روغن جانشین کره کاکائو وزن خالص:200 گرم تعداد در کارتن : 9 عدد
گز آنتیک
گز لقمه ای 30% مغز پسته (ویلونی)
-


وزن خالص:
200 گرم
درصد مغز:
30
نوع محصول:
گز
نوع گز:
لقمه ای
نوع گیاه:
معمولی
روش های ارسال
 • معمولی

روش های پرداخت
 • آنلاین
گز لقمه ای 30% مغز پسته (ویلونی)
45,500 ت
خرید

توضیحات این محصول :
ترکیبات: گلوکز مایع، مغز پسته، شکر سفید، ترنجبین، سفیده تخم مرغ پاستوریزه، انگبین های گیاهی، گلاب، عسل، آب آشامیدنی وزن خالص:200 گرم تعداد در کارتن : 9 عدد
گز آنتیک
گز لقمه ای 40% بادام
-


وزن خالص:
400 گرم
درصد مغز:
40
نوع محصول:
گز
نوع گز:
لقمه ای
نوع گیاه:
معمولی
روش های ارسال
 • معمولی

روش های پرداخت
 • آنلاین
گز لقمه ای 40% بادام
53,500 ت
خرید

توضیحات این محصول :
ترکیبات: گلوکز مایع، شکر سفید، مغز بادام، سفیده تخم مرغ پاستوریزه، ترنجبین، انگبین های گیاهی، گلاب، آب آشامیدنی وزن خالص:400 گرم تعداد در کارتن : 20 عدد
گز آنتیک
گز لقمه ای 25% مخلوط
-


وزن خالص:
400 گرم
درصد مغز:
25
نوع محصول:
گز
نوع گز:
لقمه ای
نوع گیاه:
معمولی
روش های ارسال
 • معمولی

روش های پرداخت
 • آنلاین
گز لقمه ای 25% مخلوط
47,000 ت
خرید

توضیحات این محصول :
ترکیبات: گلوکز مایع، شکر سفید، مغز پسته و بادام، سفیده تخم مرغ پاستوریزه، ترنجبین، انگبین های گیاهی، گلاب، آب آشامیدنی وزن خالص:400 گرم تعداد در کارتن : 20 عدد
گز آنتیک
گز لقمه ای 40% مخلوط
-


وزن خالص:
400 گرم
درصد مغز:
40
نوع محصول:
گز
نوع گز:
لقمه ای
نوع گیاه:
معمولی
روش های ارسال
 • معمولی

روش های پرداخت
 • آنلاین
گز لقمه ای 40% مخلوط
60,000 ت
خرید

توضیحات این محصول :
ترکیبات: گلوکز مایع، شکر سفید، مغز پسته و بادام، سفیده تخم مرغ پاستوریزه، انگبین های گیاهی، عسل، گلاب، آب آشامیدنی وزن خالص:400 گرم تعداد در کارتن : 20 عدد
گز آنتیک
گز لقمه ای 25% مغز پسته و بادام 600 گرمی
-


وزن خالص:
600 گرم
درصد مغز:
25600
نوع محصول:
گز
نوع گز:
لقمه ای
نوع گیاه:
معمولی
روش های ارسال
 • معمولی

روش های پرداخت
 • آنلاین
گز لقمه ای 25% مغز پسته و بادام 600 گرمی
70,000 ت
خرید

توضیحات این محصول :
ترکیبات: گلوکز مایع، شکر سفید، مغز پسته، مغز بادام، سفیده تخم مرغ پاستوریزه، ترنجبین، انگبین های گیاهی، گلاب، عسل، آب آشامیدنی وزن خالص:600 گرم تعداد در کارتن : 15 عدد
گز آنتیک
گز لقمه ای 25% مغز پسته و بادام (250 گرمی)
-


وزن خالص:
250 گرم
درصد مغز:
25250
نوع محصول:
گز
نوع گز:
لقمه ای
نوع گیاه:
معمولی
روش های ارسال
 • معمولی

روش های پرداخت
 • آنلاین
گز لقمه ای 25% مغز پسته و بادام (250 گرمی)
30,500 ت
خرید

توضیحات این محصول :
ترکیبات: گلوکز مایع، شکر سفید، مغز پسته، مغز بادام، سفیده تخم مرغ پاستوریزه، ترنجبین، انگبین های گیاهی، گلاب، عسل، آب آشامیدنی وزن خالص:250 گرم تعداد در کارتن : 32 عدد
گز آنتیک
گز لقمه ای 30% مغز پسته
-


وزن خالص:
70 گرم
درصد مغز:
30
نوع محصول:
گز
نوع گز:
لقمه ای
نوع گیاه:
معمولی
روش های ارسال
 • معمولی

روش های پرداخت
 • آنلاین
گز لقمه ای 30% مغز پسته
66,000 ت
خرید

توضیحات این محصول :
ترکیبات: گلوکز مایع، مغز پسته، شکر سفید، ترنجبین، سفیده تخم مرغ پاستوریزه، انگبین های گیاهی، گلاب، عسل، آب آشامیدنی وزن خالص:400 گرم تعداد در کارتن : 20 عدد
گز آنتیک
گز آردی گل درشت 30% مغز پسته
-


وزن خالص:
400 گرم
درصد مغز:
30
نوع محصول:
گز
نوع گز:
آردی
نوع گیاه:
معمولی
روش های ارسال
 • معمولی

روش های پرداخت
 • آنلاین
گز آردی گل درشت 30% مغز پسته
66,000 ت
خرید

توضیحات این محصول :
ترکیبات : گلوکز مایع ، شکر سفید ، مغز پسته ، سفیده تخم مرغ پاستوریزه ، ترنجبین ، انگبین های گیاهی ، گلاب ، عسل ، آب آشامیدنیوزن خالص : 400 گرم تعداد در کارتن : 20 عدد
گز آنتیک
گز آردی گل ریز 40% مغز پسته
-


وزن خالص:
400 گرم
درصد مغز:
40
نوع محصول:
گز
نوع گز:
آردی
نوع گیاه:
معمولی
روش های ارسال
 • معمولی

روش های پرداخت
 • آنلاین
گز آردی گل ریز 40% مغز پسته
86,500 ت
خرید

توضیحات این محصول :
ترکیبات : گلوکز مایع ، شکر سفید ، مغز پسته ، سفیده تخم مرغ پاستوریزه ، ترنجبین ، انگبین های گیاهی ، گلاب ، عسل ، آب آشامیدنیوزن خالص : 400 گرم تعداد در کارتن : 20 عدد
گز آنتیک
گز آردی گل ریز 40% مغز بادام
-


وزن خالص:
400 گرم
درصد مغز:
40
نوع محصول:
گز
نوع گز:
آردی
نوع گیاه:
معمولی
روش های ارسال
 • معمولی

روش های پرداخت
 • آنلاین
گز آردی گل ریز 40% مغز بادام
48,000 ت
خرید

توضیحات این محصول :
ترکیبات : گلوکز مایع ، شکر سفید ، مغز بادام ، سفیده تخم مرغ پاستوریزه ، ترنجبین ، انگبین های گیاهی ، گلاب ، عسل ، آب آشامیدنیوزن خالص : 400 گرم تعداد در کارتن : 20 عدد
گز آنتیک
گز لقمه 30% مغز پسته و بادام
-


وزن خالص:
400 گرم
درصد مغز:
30
نوع محصول:
گز
نوع گز:
مخصوص
نوع گیاه:
معمولی
روش های ارسال
 • معمولی

روش های پرداخت
 • آنلاین
گز لقمه 30% مغز پسته و بادام
52,000 ت
خرید

توضیحات این محصول :
ترکیبات: گلوکز مایع، شکر سفید، مغز پسته، مغز بادام، سفیده تخم مرغ پاستوریزه، ترنجبین، انگبین های گیاهی، گلاب، عسل، آب آشامیدنی وزن خالص:400 گرم تعداد در کارتن : 20 عدد
گز آنتیک
سوهان لقمه عسلی زعفرانی
-


وزن خالص:
400 گرم
درصد مغز:
30
نوع محصول:
سوهان
نوع گز:
مخصوص
نوع گیاه:
معمولی
روش های ارسال
 • معمولی

روش های پرداخت
 • آنلاین
سوهان لقمه عسلی زعفرانی
41,000 ت
خرید

توضیحات این محصول :
ترکیبات : عسل ، جوانه گندم ، کره ، روغن ، هل ، زعفران ، خلال پسته و بادام ، آبوزن خالص : 400 گرم تعداد در کارتن : 24 عدد
گز آنتیک
سوهان جعبه فلزی
-


وزن خالص:
400 گرم
درصد مغز:
30
نوع محصول:
سوهان
نوع گز:
مخصوص
نوع گیاه:
معمولی
روش های ارسال
 • معمولی

روش های پرداخت
 • آنلاین
سوهان جعبه فلزی
68,500 ت
خرید

توضیحات این محصول :
ترکیبات : عسل ، جوانه گندم ، کره ، روغن ، هل ، زعفران ، خلال پسته و بادام ، آبوزن خالص : 400 گرم تعداد در کارتن : 20 عدد
گز آنتیک
سوهان عسلی لقمه
-


وزن خالص:
400 گرم
درصد مغز:
30
نوع محصول:
سوهان
نوع گز:
مخصوص
نوع گیاه:
معمولی
روش های ارسال
 • معمولی

روش های پرداخت
 • آنلاین
سوهان عسلی لقمه
51,000 ت
خرید

توضیحات این محصول :
ترکیبات : عسل ، جوانه گندم ، کره ، روغن ، هل ، زعفران ، خلال پسته و بادام ، آبوزن خالص : 400 گرم تعداد در کارتن : 20 عدد
1
2
3
گز لقمه ای 35% پسته (جعبه ترمه بزرگ)
-


درصد مغز:
35
نوع محصول:
گز
نوع گز:
لقمه ای
نوع گیاه:
معمولی
روش های ارسال
 • معمولی

روش های پرداخت
 • آنلاین
گز لقمه ای 35% پسته (جعبه ترمه بزرگ)
98,500 ت
خرید

توضیحات این محصول :
ترکیبات: گلوکز مایع ، مغز پسته ، شکر سفید ، ترنجبین ، انگبین های گیاهی ، سفیده تخم مرغ پاستوریزه ، گلاب ، عسل ، آب آشامیدنیوزن خالص:400 گرم تعداد در کارتن : 12 عدد
گز لقمه ای 30% پسته (جعبه ترمه)
-


وزن خالص:
400 گرم
درصد مغز:
30
نوع محصول:
گز
نوع گز:
لقمه ای
نوع گیاه:
معمولی
روش های ارسال
 • معمولی

روش های پرداخت
 • آنلاین
گز لقمه ای 30% پسته (جعبه ترمه)
87,500 ت
خرید

توضیحات این محصول :
ترکیبات: گلوکز مایع ، مغز پسته ، شکرسفید ، ترنجبین ، انگبین های گیاهی ، سفیده تخم مرغ پاستوریزه ، گلاب ، عسل ، آب آشامیدنیوزن خالص:400 گرم تعداد در کارتن : 12 عدد
گز لقمه ای 30% بادام (جعبه ترمه)
-


وزن خالص:
400 گرم
درصد مغز:
30
نوع محصول:
گز
نوع گز:
لقمه ای
نوع گیاه:
معمولی
روش های ارسال
 • معمولی

روش های پرداخت
 • آنلاین
گز لقمه ای 30% بادام (جعبه ترمه)
67,000 ت
خرید

توضیحات این محصول :
ترکیبات: گلوکز مایع ، مغز بادام، شکرسفید ، ترنجبین ، انگبین های گیاهی ، سفیده تخم مرغ پاستوریزه ، گلاب ، عسل ، آب آشامیدنیوزن خالص:400 گرم تعداد در کارتن : 12 عدد
گز لقمه ای 35% پسته (جعبه صندوقچه)
-


وزن خالص:
400 گرم
درصد مغز:
35
نوع محصول:
گز
نوع گز:
لقمه ای
نوع گیاه:
معمولی
روش های ارسال
 • معمولی

روش های پرداخت
 • آنلاین
گز لقمه ای 35% پسته (جعبه صندوقچه)
98,500 ت
خرید

توضیحات این محصول :
ترکیبات: گلوکز مایع ، مغز پسته ، شکر سفید ، ترنجبین ، انگبین های گیاهی ، سفیده تخم مرغ پاستوریزه ، گلاب ، عسل ، آب آشامیدنیوزن خالص:400 گرم تعداد در کارتن : 9 عدد
گز لقمه ای 40% پسته (گز خانه چوبی)
-


وزن خالص:
400 گرم
درصد مغز:
40
نوع محصول:
گز
نوع گز:
لقمه ای
نوع گیاه:
معمولی
روش های ارسال
 • معمولی

روش های پرداخت
 • آنلاین
گز لقمه ای 40% پسته (گز خانه چوبی)
107,000 ت
خرید

توضیحات این محصول :
ترکیبات: مغز پسته، گلوکز مایع ، شکر سفید ، ترنجبین ، انگبین های گیاهی ، سفیده تخم مرغ پاستوریزه ، گلاب ، عسل ، آب آشامیدنیوزن خالص:400 گرم تعداد در کارتن : 10 عدد
تمامی حقوق این سایت متعلق به